Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

16/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội ý Lãnh đạo UBND huyện

15h - đ/c Thủy: Dự họp Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về thẩm tra các nội dung trình HĐND huyện

Thứ 3

Ngày

17/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Anh: Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cả ngày)

Đ/c Thủy: Dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: “Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình”

Chiều

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 4

Ngày

18/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Dự Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc VN

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc với Thanh tra tỉnh

Đ/c Anh: Làm việc với các ngành về rà soát đầu tư công đối với các công trình lĩnh vực giáo dục

Đ/c Thủy: Làm việc với Ban Quản lý Dự án ODA Quảng Trạch về thực hiện Kết luận của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh

Thứ 5

Ngày

19/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Dự Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đ/c Anh: Dự Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống mưa lũ lịch sử trong tháng 10/2020 (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất Nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Anh: Dự Hội nghị tổng kết cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

20/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT thi công đường dây 500KV

Đ/c Anh: Thăm, tặng hoa các đơn vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

21/11/2020

 

Đ/c Thanh, đ/c Thủy: Họp giải quyết vướng mắc về GPMB dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

22/11/2020

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND