Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

02/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Thứ 3

Ngày

03/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị Liên tịch HĐND huyện

Đ/c Anh: Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4

Đ/c Thủy: Làm việc với các đơn vị, địa phương bàn giải pháp ngăn chặn chiến đất rừng ở xã Liên Trường (tại huyện)

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc với các đơn vị về xét thi đua - khen thưởng trong việc thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

04/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Thủy: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để giải quyết vướng mắc xây dựng trạm bơm điện Thanh Xuân, Quảng Hợp

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện họp hội đồng bình xét khen thưởng công tác PCTT-TKCN huyện

Thứ 5

Ngày

05/11/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2020

Đ/c Anh tiếp Công dân

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự hội nghị giao ban TT HĐND huyện quý III/2020

Thứ 6

Ngày

06/11/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2020

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

07/11/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

08/11/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND