NHCSXH thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đang thực hiện triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động như sau:
 1. Về điều kiện vay vốn:
- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.
2. Mục đích sử dụng vốn vay
Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
3. Mức cho vay
- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách (Mẫu 11 b ban hành theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg)
- Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 31/12/2020
4. Lãi suất và thời hạn cho vay
- Lãi suất cho vay: 0%
- Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.
5. Đảm bảo tiền vay
- Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
* Khách hàng là người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trực tiếp liên hệ: NHCSXH huyện Quảng Trạch, số điện thoại: 02323516369

                                    Thu Nga