Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

05/10/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp Ban Cán sự Đảng tỉnh về dự án Thoát nước và vệ sinh đô thị Ba Đồn

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Đ/c Thủy: Họp giải quyết vướng mắc dự án đóng cửa bãi rác Cảnh Dương

Thứ 3

Ngày

06/10/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Trao quyết định điều động cán bộ quản lý trường học.

Đ/c Thủy: Làm việc với đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh về công tác GPMB các dự án điện trên địa bàn.

Chiều

Đ/c Thanh: Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020

Đ/c Anh: Dự Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (tại tỉnh)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

07/10/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban quý III năm 2020

Chiều

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Họp Ban Chỉ đạo Covid-19 (tại tỉnh)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

08/10/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Thanh: Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

09/10/2020

Sáng

Đ/c Thanh: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Thứ 7

Ngày

10/10/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

11/10/2020

 

Đ/c Thanh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND