Một số hình ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 
BTV Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ khóa XXVBCH Đảng bộ huyện khóa XXIV và XXVBCH Đảng bộ huyện khóa XXV