Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

07/9/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh đi công tác Hà Nội đến hết tuần

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự lễ trao học bổng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại huyện

Thứ 3

Ngày

08/9/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Đi cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch B

Thứ 4

Ngày

09/9/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra cơ sở

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Thanh tra

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

10/9/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Họp giải quyết vướng mắc về GPMB dự án Đường dây 500KV mạch 3

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

11/9/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra tình hình xây dựng khu tái định cư, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

12/9/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

13/9/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND