Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

 Chiều ngày 31/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng. Trải qua 90 năm, dù với tên gọi khác nhau hay có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.
Phát huy truyền thống, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, định hướng công tác chính trị tư tưởng, có nhiều bước chuyển biến sâu sắc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên giáo ngày càng nhanh nhạy, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận đã nhanh nhạy, kịp thời hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng chủ động và có nhiều chuyển biến tích cực.
Cùng với đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo huyện đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật ở các mặt như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tích cực chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, lịch sử truyền thống các ngành; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng; tham mưu toàn diện cho các cấp ủy Đảng các vấn đề về công tác lý luận, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực chuyên sâu như công tác tuyên truyền, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo… Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành tuyên giáo cần phải tiếp tục nắm bắt tình hình, nâng cao tính chiến đấu, nhất là trên mặt trận tư tưởng; làm tốt hơn nữa công tác định hướng dư luận, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trong lĩnh vực khoa giáo; thường xuyên quan tâm, xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới./.
                                       Nguyễn Thanh Định