Huyện ủy Quảng Trạch tổng kết công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị 
Ngày 29/7/2020, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện tổng kết công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung báo cáo, làm rõ thêm về những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và kinh nghiệm rút ra về công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện đã được chuẩn bị và thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chú trọng chất lượng và cơ cấu phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; cơ bản đúng định hướng đề án, cơ cấu và có trong quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 được phê duyệt. Công tác quy hoạch cấp ủy khóa mới; rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm được Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm; nhân sự Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm chất lượng, số lượng và được cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ.
Công tác kiểm tra giám sát thường xuyên được chú trọng. Sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm. Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 191 tổ chức đảng và 442 đảng viên; giám sát 132 tổ chức đảng và 340 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra 02 cấp đã kiểm tra 08 tổ chức đảng cấp dưới và 36 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 120 tổ chức đảng và 240 đảng viên. Các tổ chức đảng, theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 226 đảng viên, trong đó BTV Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 06 đồng chí, UBKT Huyện uỷ thi hành kỷ luật 36 đồng chí, Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 26 đồng chí, Chi bộ thi hành kỷ luật 158 đồng chí, trong đó Khiển trách 183 đồng chí, cảnh cáo 26 đồng chí, cách chức 11 đồng chí, khai trừ ra khỏi Đảng 06 đồng chí...
Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố, đổi mới tương đối toàn diện, công tác dân vận của chính quyền được quan tâm, đẩy mạnh; hệ thống tổ chức Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2009-2019 đạt kết quả quan trọng, có 41 đơn vị, địa phương đăng ký với 238 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; lĩnh vực kinh tế có 51 mô hình, điển hình; văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh có 35 mô hình, điển hình; xây dựng hệ thống chính trị có 52 mô hình, điển hình…
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt nhấn mạnh, song song với việc thực hiện tốt công tác nhân sự, công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục thực hiện Quy chế 290 của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới là tập trung toàn lực, khẩn trương đối phó với dịch bệnh Covid-19. Sau 99 ngày, hiện đại dịch Covid 19 đã bùng phát trở lại với những nguy cơ phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, khó kiểm soát, khó đối phó hơn, do vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đặc biệt lưu ý đến việc triển khai trở lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 1293 ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện. Thực hiện triệt để việc rà soát, thực hiện cách ly y tế nghiêm ngặt đối với những người từ Đà Nẵng và các vùng dịch khác về Quảng Trạch, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình để có biện pháp đối phó, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới của Đảng bộ huyện là chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 25 diễn ra từ ngày 18-20/8, vì vậy, các tiểu ban giúp việc đại hội, các đoàn đại biểu cần bám sát các văn bản, công văn chỉ đạo để thực hiện tốt; chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm để đại hội diễn ra an toàn, thành công.


Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác nhân sự; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị./.
                                                                        Nguyễn Thanh Định