Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

27/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

28/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Tổng ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

29/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải: Dự hội nghị tổng kết công tác nhân sự, Kiểm tra, Dân vận tại Huyện ủy

Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Đông

Đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Tiến

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

30/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Dự kỳ họp Quảng Hưng

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Họp Thường vụ Huyện ủy; Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c Hải: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

31/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự họp tại Huyện ủy

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND xã Liên Trường

Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Hợp

Đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Thạch

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc với đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Tùng

Đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Lưu

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN