Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

27/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh, đ/c Thủy: Hội ý lãnh đạo UBND huyện

Thứ 3

Ngày

28/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa

Đ/c Anh: Dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (tại tỉnh)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc với phòng KT-HT, lãnh đạo xã Quảng Hưng về tình hình vi phạm HL các công trình

Thứ 4

Ngày

29/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh, đ/c Thủy: Dự hội nghị tổng kết công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; 10 năm thực hiện Quy định 290-QĐ/TW của Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (tại huyện).

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc với lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo phòng GD-ĐT về rà soát giáo viên năm học 2020-2021

Đ/c Thủy: Làm việc với các phòng, đơn vị liên quan, UBND các xã về bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Thứ 5

Ngày

30/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện.

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh, đ/c Thủy: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Thứ 6

Ngày

31/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp huyện

Đ/c Anh: Dự hội nghị triển khai các văn bản pháp luật năm 2020 (tại huyện)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua tỉnh (tại huyện)

Đ/c Thủy: Dự hội nghị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (tại tỉnh)

Thứ 7

Ngày

01/8/2020

 

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

02/8/2020

 

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện


VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND