Quảng Trạch biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

 Năm năm qua, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quảng Trạch luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức thi đua ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Điển hình có các phong trào thi đua như: "Tăng năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi, tăng chất lượng sản phẩm"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới"; "Xóa mái tranh cho hộ nghèo"; "Ngày vì người nghèo"; "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia"; "Vì an ninh Tổ quốc"; "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" được các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà huyện Quảng Trạch đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng chí cũng đã gợi mở một số nội dung quan trọng để thời gian tới huyện Quảng Trạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; trong đó, cần chú trọng đổi mới các hình thức thi đua, đặc biệt là công tác thi đua phòng chống tham tham nhũng, lãng phí. Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như từng cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hãy cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những công việc thường ngày với mục đích là xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Dịp này, đã có 29 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 được các cấp khen thưởng.
                                              Minh Ánh
                               Đài TT - TH Quảng Trạch