Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

20/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Dự Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LLVT huyện

Đ/c Anh: Làm việc tại tỉnh

Đ/c Thủy: Họp thẩm định dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Kênh, xã Quảng Hưng

Thứ 3

Ngày

21/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Đ/c Thủy: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Tùng

Chiều

Đ/c Đạt: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch

Đ/c Anh: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Liên Trường

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

22/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (cả ngày)

Đ/c Thủy: Thăm các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra xây dựng Khu tái định cư thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Thủy: Họp thẩm định các đồ án quy hoạch (tại huyện)

Thứ 5

Ngày

23/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra công tác chống hạn hán

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Họp Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

Đ/c Anh: Làm việc với các phòng Nội vụ, GD-ĐT về sắp xếp bố trí giáo viên chuẩn bị năm học mới

Đ/c Thủy: Họp Ban Chỉ đạo chương trình 188 về IUU và Ban Chỉ đạo 48 (tại tỉnh)

Thứ 6

Ngày

24/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Thăm các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

25/7/2020

 

Đ/c Đạt: Dự lễ phát động thi đua hành thành tiến độ thi công tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

26/7/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND