Huyện ủy Quảng Trạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Ngày 09-7, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị định kỳ lần thứ 25 để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư TT Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25, khóa XXIV

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, huyện đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp tích cực nên các hoạt động kinh tế khôi phục trở lại sau thời gian giản cách xã hội. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.926 tỷ đồng, đạt 45,8% KH, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 642,7 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng 1.329,9 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ 953,5 tỷ đồng. Sản lượng lương thực ước đạt 21.764 tấn, năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 58,3 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay; đã gieo trồng xong 3.400 ha diện tích lúa Hè Thu, sản lượng thuỷ hải sản 6.758 tấn, đạt 64,72% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 123,66 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán tỉnh giao và 69,9% HĐND huyện đề ra. Toàn huyện đạt 287 tiêu chí NTM, tăng 03 tiêu chí so với năm 2019, tập trung đôn đốc, hướng dẫn xã Liên Trường phấn đấu đạt xã chuẩn NTM năm 2020. Chỉ đạo, hướng dẫn xã Quảng Kim, Quảng Thanh tiếp tục dồn điền đổi thửa. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường, huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp, số tiền 73,7 triệu đồng. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2019; nhất là xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Sau thời gian nghỉ học để thực hiện giãn cách xã hội, các trường trên địa bàn huyện tổ chức học trở lại. Công tác giảm nghèo, việc làm, y tế được tiếp tục chăm lo; trong 6 tháng đã giải quyết việc làm cho 2.425 lao động. Do dịch Covid - 19, việc xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có 55 người, đạt 12,22% kế hoạch. Các chế độ, chính sách được thực hiện chu đáo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh.
Năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền hai cấp có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; toàn đảng bộ kết nạp 40 đảng viên mới, kỷ luật 19 đảng viên. Đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. 43/43 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành đại hội. Hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm đã hoàn thành lấy ý kiến; đang hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt hồ sơ đại hội.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ hè - thu và thu - đông năm 2020. Huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; bảo đảm vững chắc các tiêu chí NTM; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục y tế; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Hoàn thành việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ gói an sinh xã hội của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phải đến tận tay người dân, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở và chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp diễn ra đại hội Đảng bộ huyện. Rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần phát huy đoàn kết, dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Làm tốt công tác sắp xếp, kiện toàn và thực hiện tốt các chính sách cán bộ sau đại hội; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy và cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 2020. Chú trọng công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

                                              Thanh Định - VPHU