Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 6/7 đến ngày 12/7/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

06/7/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cốt cán toàn huyện

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Thứ 3

Ngày

07/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lưu (cả ngày)

Đ/c Anh: Dự họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 15

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Anh: Thông qua Dự thảo kết luận thanh tra ngành Tư pháp

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

08/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp hoàn thiện các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện trình tỉnh duyệt

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 15

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Thủy:Họp Tiểu ban đảm bảo Đại hội

Đ/c Anh: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội chữ thập đỏ huyện

Thứ 5

Ngày

09/7/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ hu

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến hội Khuyến học

Đ/c Thủy: Họp triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng

Thứ 6

Ngày

10/7/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Đ/c Anh: Dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi

Đ/c Thủy: Dự Hội nghị ngành Công thương khu vực miền Trung – Tây nguyên (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

11/7/2020

 

Đ/c Đạt: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển TX Ba Đồn

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

12/7/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND