Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

22/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc tại tỉnh

Thứ 3

Ngày

23/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra công tác GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Anh: Dự Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”

Đ/c Thủy: Hội nghị Tập huấn chuyển giao công nghệ tại Sở Tài chính

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nội bộ

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

24/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh

Đ/c Anh: Hội nghị biểu dương Người cao tuổi

Đ/c Thủy: Dự tiếp xúc cư tri với đại biểu Quốc hội tại xã Quảng Tiến

Chiều

Đ/c Đạt: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua kết luận kiểm tra

Đ/c Anh: Làm việc với phòng Lao động – TB&XH về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19

Đ/c Thủy: Làm việc với các đơn vị về giải quyết vướng mắc trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

Thứ 5

Ngày

25/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự thả cá giống hồ Trung Thuần, xã Quảng Thạch

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc với các đơn vị về danh mục các dự án phát triển quỹ đất giai đoạn 2021 - 2025

Thứ 6

Ngày

26/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày)

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

27/6/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

28/6/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND