Thông báo đấu giá QSD đất đối với 44 thửa đất ở tại khu dân cư thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 
 Xem chi tiết: - Thông báo

                      - Bản đồ