Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

15/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Viếng Mẹ VNAH tại xã Liên Trường (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

16/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Dự họp tại Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm lễ truy điệu Mẹ VNAH (tại xã Liên Trường)

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc với phòng KT&HT

Thứ 4

Ngày

17/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Dự Đại hội Đảng bộ xã Liên Trường

Đ/c Thủy: Làm việc với Trung tâm PTQĐ về KH đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025

Chiều

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện họp bàn cưỡng chế xây dựng trái phép (14h30’)

Thứ 5

Ngày

18/6/2020

Sáng

Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tùng

Chiều

Đ/c Đạt: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tùng

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

19/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn về dự án thoát nước và cấp nước

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác thẩm định hỗ trợ cho người dân do dịch Covid-19 (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

20/6/2020

 

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

21/6/2020

 

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND