Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

01/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Thứ 3

Ngày

02/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Anh: Làm việc với các phòng, ban, đơn vị về công tác GPMB tuyến đường Xuân - Hưng.

Đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Họp Tiểu ban nhân sự đại hội

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc với các phòng, ban, đơn vị về công tác quản lý và bảo vệ rừng

Thứ 4

Ngày

03/6/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt đại hội Đảng bộ các xã: Quảng Châu, Quảng Hợp và Cơ quan Huyện ủy.

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Dự họp Ban Chỉ đạo GPMB dự án đường dây 500KV mạch 3 (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Làm việc tại tỉnh

Thứ 5

Ngày

04/6/2020

Sáng

09 giờ - Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc với đoàn Kiểm toán KV2

Đ/c Anh: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tại xã Quảng Phương

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Thanh tra

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Thủy: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tại xã Cảnh Dương

Thứ 6

Ngày

05/6/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị giao ban thường kỳ UBND huyện tháng 5/2020

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan:

Đ/c Thủy: Họp Ban Chỉ đạo 48 và IUU (tại tỉnh)

Thứ 7

Ngày

06/6/2020

 

08 giờ - Đ/c Đạt: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt đại hội Đảng bộ các xã: Liên Trường, Cảnh Hóa.

Chủ nhật

Ngày

07/6/2020

 

Đ/c Đạt dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Kim

VĂN PHÒNG HĐND&UBND