Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Đông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Tin có hình Tin có phim
 

Trong 02 ngày 27-28/5/2020, Đảng bộ xã Quảng Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Trọng Kim - UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Vinh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Trần Thanh Lương - Phòng Tổ chức Đảng và cơ sở - Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã qua các thời kỳ; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Lộc Thủy - đơn vị kết nghĩa với xã Quảng Đông cùng 92 đại biểu ưu tú đại diện cho 225 đảng viên của Đảng bộ xã.

 

Toàn cảnh Đại hội

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã phát huy nội lực, tiềm năng sẵn có, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm và chủ động trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra. Kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng được nâng cao. So với đầu nhiệm kỳ: giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 58,6%, tốc độ tăng bình quân 9,7%/năm; tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề nông thôn tăng 201,2%, tốc độ tăng bình quân 22,1%; thương mại - dịch vụ tăng 89,2%, tốc độ tăng bình quân 11,2%; tổng thu ngân sách đạt 56,8 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 3,4% (trong đó, thu NS trên địa bàn tăng 45,6%, tốc độ tăng bình quân 7,8%); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,6 triệu đồng/năm (năm 2015) lên 36,3 triệu đồng/năm (ước tính năm 2020). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ đến nay đã đạt được 18/19 tiêu chí, tăng 15 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2020. Có 13/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Công tác GPMB các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn xã đã được nhân dân đồng thuận. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần  được cải thiện, lòng tin của Nhân dân  đối với Đảng ngày càng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, Đảng bộ được nâng lên. Sự quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền ngày càng có hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể  có nhiều đổi mới tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu; phẩm chất, đạo đức lối sống, thần trách nhiệm cao. Việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII  được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, quy mô kinh tế còn nhỏ lẻ, phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; bộ mặt nông thôn mới chưa thực sự khởi sắc; thu nhập nhân dân chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai chưa chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng còn có mặt hạn chế, phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt chậm đổi mới. Phương thức lãnh đạo của Đảng có mặt chưa theo kịp yêu cầu. Có 5/18 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra chưa đạt.

Đ/c: Phan Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đ/c: Phan Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Quảng Đông trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp để Đại hội nghiên cứu. Trong đó nhấn mạnh: xã Quảng Đông có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; Đảng bộ xã phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương và khai thác, sử dụng có hiệu quả; phát huy nội lực, kết hợp thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; lấy phát triển thương mại - dịch vụ làm mũi nhọn tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, bảo vệ tài nguyên, môi trường; du lịch tâm linh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm và sớm ổn định đời sống cho nhân dân tại khu vực tái định cư Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng phát triển đảng viên…

Đại hội đã phát huy trách nhiệm thảo luận các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả, đi sâu phân tích nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, làm sáng tỏ những kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và triển khai tổ chức thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVII gồm 15 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, có đủ phẩm chất và năng lực gánh vác trọng trách của Đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và trẻ hóa; trong phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ xã khoá XXVII đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV gồm 06 đại biểu chính thức, là những đồng chí thay mặt cho toàn Đảng bộ xã đóng góp trí tuệ vào sự thành công của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

 

Đ/c: Thượng tá Trần Ngọc Vinh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã khóa mới

 

 Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã tặng hoa cho các đồng chí không tái cử

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng tâm huyết, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết biểu thị quyết tâm phấn đấu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững Quốc phòng – An ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã Quảng Đông phát triển bền vững”. Việc xây dựng và thông qua nghị quyết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm sao đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong xã phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao trong nhận thức, cũng như trong hành động; linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Đông lần thứ XXVII đã thành công tốt đẹp. Có thể nói đây là lần đầu tiên Đảng bộ tổ chức Đại hội đại biểu sau 26 nhiệm kỳ và cũng xem đây là nhiệm kỳ “chuyển giao thế hệ” – như lời một đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tiền nhiệm nói. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và dân toàn xã, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra cho Đảng bộ phải có quyết tâm cao, dân chủ,  đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

 Từ nhiều tháng nay, hướng về Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã có nhiều đóng góp quý báu, thiết thực vào các văn kiện của Đại hội. Đồng thời, đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực lập nên nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội. Đại hội xin ghi nhận và bày tỏ những tình cảm nồng thắm và lòng biết ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã.

Đại hội ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, trong những năm qua đã phát huy trách nhiệm cá nhân, tham gia lãnh đạo tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; đã có nhiều đóng góp về sức lực, trí tuệ, tạo nên những thành tựu chung của xã nhà. Hiện nay, một số đồng chí đã không còn tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới, nhưng mong rằng với trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiều năm cho Đảng bộ, các đồng chí tiếp tục có những đóng góp đối với phong trào chung của xã nhà trong thời gian tới.

Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, của Tổ chỉ đạo đại hội; sự đóng góp trí tuệ xây dựng Báo cáo chính trị của các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo xã qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Đại hội xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, Tổ chỉ đạo đại hội, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, Mặt trận và đoàn thể của huyện đã đến dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội. Đại hội chân thành cám ơn các đơn vị bạn kết nghĩa; các đơn vị, các doanh nghiệp đã đến dự và chúc mừng đại hội. Cám ơn các phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã đến dự và đưa tin vê Đại hội.

Đại hội biểu dương các Tiểu ban phục vụ Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, công an xã, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong xã.

      Trên tinh thần đó, toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã phát huy truyền thống cách mạng, tập trung sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các tiềm năng, lợi thế; với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra.

Nguyễn Thanh Bình        

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đông