Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT huyện Quảng Trạch năm 2020 
  Xem chi tiết: - Quyết định 

                       - Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển