Kết quả kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020 
>>> Xem thông tin chi tiết tại các file đính kèm sau đây:   

- Quyết định phê duyệt kết quả,

- Khối Mầm non,

- Khối Tiểu học,

- Khối THCS,

- Nhân viên,

- Trung tâm GDTKT.