Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phương lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong 02 ngày 25-26/5/2020, Đảng bộ xã Quảng Phương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Ngô Xuân Cư - nguyên Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 137 đại biểu ưu tú đại diện cho 389 đảng viên của Đảng bộ xã.

Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phương lần thứ XXVIII

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, tại Đại hội các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song cấp ủy Đảng, chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt những kết quả quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế: xã đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề thủ công truyền thống nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi. Ngành dịch vụ trên địa bàn xã phát triển nhanh và đa dạng với các loại hình kinh doanh, đặc biệt là khu vực 02 chợ, các doanh nghiệp, các mô hình HTX mây tre xiên, dịch vụ nông nghiệp, trồng sen... đã góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho nhiều lao động. Cuối năm 2018, Quảng Phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trước 01 năm so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; công tác bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo từ 9,98% giảm xuống còn 2,84%. Việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các giá trị văn hoá được quan tâm, đặc biệt di tích lịch sử đình làng Đông Dương được bảo quản chu đáo, đình làng Tô Xá được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2019; Câu lạc bộ Ca trù thôn Đông Dương, hát Kiều thôn Pháp Kệ được duy trì và phát triển, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá đậm đà của quê hương.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Quảng Phương trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp để Đại hội nghiên cứu. Trong đó nhấn mạnh: Trung tâm huyện lỵ được quy hoạch trên địa bàn xã là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; xã cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh khai thác có hiệu quả; phát huy nội lực, kết hợp thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, qua đó xây dựng xã xứng tầm là Trung tâm huyện lỵ, tiến tới đạt tiêu chí đô thị loại 5. Bên cạnh đó làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng phát triển đảng viên…

BCH Đảng bộ xã khóa XXVIII ra mắt Đại hội

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu BCH Đảng bộ khóa XXVIII gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Trần Quyết Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phương, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV gồm 11 đồng chí./.

                                                                                                Nguyễn Thanh Định

                                                            Văn phòng Huyện ủy