Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tiến lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Trong 02 ngày 22-23/5/2020, Đảng bộ xã Quảng Tiến đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 194 đảng viên trong Đảng bộ xã Quảng Tiến.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.
Qua 05 năm, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, song kinh tế xã có bước tăng trưởng khá. Tổng thu nhập toàn xã đến cuối năm 2020 đạt 132,7 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi đạt 17,2 tỷ đồng; trồng trọt 4,74 tỷ đồng, kinh tế vườn 3,25 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn đạt 34,5 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 24,55 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 897 tấn; độ che phủ rừng đạt 60%. Thu nhập bình quân đầu người 29,58 triệu đồng, đạt 135,7% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tổng thu ngân sách 05 năm đạt 37,9 tỷ đồng, việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, đã huy động 49,8 tỷ đồng để đầu t¬¬ư xây dựng cơ sở hạ tầng với 27 công trình. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Công tác giáo dục đào tạo được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học được quan tâm, xây mới 16 phòng học, chất lượng 2 mặt được nâng lên.
Các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin được đẩy mạnh, toàn xã có 996 gia đình đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 83,69%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, đã khám, chữa bệnh cho gần 20.000 lượt người. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã năm 2020 đạt 9,94%, giảm 15,76% so với năm 2015; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 18,06 %; có 48 người xuất khẩu lao động; công tác an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, đúng đối tượng. Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được tăng cường, có 15 thanh niên lên đường nhập ngũ, 13 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả quan trọng, trong 05 năm đã tạo nguồn học lớp cảm tình Đảng 25 đồng chí; kết nạp 19 đảng viên, toàn Đảng bộ có 194 đảng viên. Thường xuyên chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Thanh- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Quảng Tiến trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, thực hiện trong những năm tới.
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đồng chí Mai Văn Đồng tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiến khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                               Thanh Định