Đảng bộ huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở 

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyên ủy Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch hiện có 44 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Để công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Ban Thường vụ Huyên ủy Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, đặc biệt, là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Từ đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, sát đúng với tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự, kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật. Chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tính đến 22/5/2020, toàn Đảng bộ huyện đã có 19 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ quân sự huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện các Đảng bộ, Chi bộ còn lại đang tập trung chuẩn bị, tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

                                  Thế Lực
                      Đài TT - TH Quảng Trạch