Thông báo danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2020 
>>> Xem thông tin chi tiết (phòng phỏng vấn, SBD) tại các file đính kèm sau đây:   

- Phòng số 1 - KHỐI MẦM NON; 

- Phòng số 2 - KHỐI MẦM NON;

- Phòng số 3 - KHỐI MẦM NON;

- Phòng số 4 - KHỐI TIỂU HỌC;

- Phòng số 5 - KHỐI TIỂU HỌC;

- Phòng số 6 - KHỐI TIỂU HỌC;

- Phòng số 7 - KHỐI TIỂU HỌC;

- Phòng số 8 - KHỐI THCS;

- Phòng số 9 - KHỐI THCS;

- Phòng số 10 - KHỐI THCS;

- Phòng số 11 - KHỐI THCS; 

- Phòng số 12 - KHỐI THCS;

- Phòng số 13 - NHÂN VIÊN;

- Phòng số 14 - NHÂN VIÊN;

- Phòng số 15 - TRUNG TÂM GDTKT;

- Phòng số 16 - TRUNG TÂM GDTKT.