Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Dương, Đại hội mở đầu Khối Đảng bộ xã thành công tốt đẹp 

Trong 02 ngày 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Cảnh Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, đây là đại hội mở đầu khối đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 117 đại biểu, đại diện cho 339 đảng viên tại 14 chi bộ trong Đảng bộ xã Cảnh Dương. 

Đ/c Nguyễn Xuân Đạt, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm năm qua, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, song quy mô kinh tế của xã không ngừng tăng. Hiện xã có hơn 600 tàu cá, tổng công suất 130.000CV, tăng 163 tàu so với năm 2015, trong đó có 178 tàu đánh bắt vùng biển xa, tăng 111 tàu. Duy trì hiệu quả 10 tổ hợp tác, 16 tổ đoàn kết, 15 tổ đánh bắt biển xa. Sản lượng đạt 18.000 tấn, giảm 2.000 tấn so với chỉ tiêu. Doanh thu nghề cá đạt trên 1.802 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt gần 380 tỷ đồng, thương mại dịch vụ gần 2.500 tỷ đồng. Toàn xã có 9 cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản lượng trong 5 năm đạt 135 tấn, doanh thu hơn 7 tỷ đồng (tăng 01 cơ sở, tăng 14 tấn và 550 triệu đồng so với năm 2015). Thu nhập bình quân đạt 38,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 8 triệu đồng so với năm 2015, đạt gần 92% mục tiêu của Đại hội. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, xã hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, phổ cập Tiểu học và THCS đạt mức 3, Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Mầm non mức độ 1. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,95%, hiện còn 2,59%; hộ cận nghèo giảm 0,72%, hiện còn 2,69%. Đề án Làng văn hóa du lịch Cảnh Dương ngày càng hoàn thiện, huy động gần 15 tỷ đồng đầu tư vào trường học, kè biển, giao thông và hạ tầng chợ Cảnh Dương. Tặng 7 “nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo; xây mới 39 nhà, sửa chữa 65 “nhà tình nghĩa” cho người có công. Việc huy động phương tiện và lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo được đảm bảo. Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được tăng cường, toàn xã có 17 Tổ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, với 231 thành viên, cùng 89 nhóm liên gia tự quản về ANTT gần 2000 hộ tham gia. Trong 5 năm Đảng bộ kết nạp 60 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 93%. Hàng năm có 80% tổ chức đảng được công nhận TSVM, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã g
hi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Cảnh Dương trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp để Đại hội nghiên cứu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cảnh Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đồng chí Trần Trung Thành, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy khóa XXVI được tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Cảnh Dương khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                        NGUYỄN TIẾN NÊN