Thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT huyện năm 2020 
 Ngày 05/5/2020, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND và Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020. Theo đó, Hội đồng xét tuyển gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng; Ban Giám sát gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Hoàng Anh, Phỏ Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.

Xem chi tiết: - Quyết định 904/QĐ-UBND

                     - Quyết định 905/QĐ-UBND