Quảng Trạch: Ngô đông xuân đạt năng suất cao 
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tận dụng được nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ngô cho năng suất cao.

Theo đó, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, bà con nông dân các địa phương của huyện Quảng Trạch đã trồng được 252 héc ta ngô, với các loại giống chủ lực, chịu hạn, có năng suất cao như: NK6410, PAC339, CP511 cùng một số giống ngô nếp, giống ngô có triển vọng và giống ngô sinh khối. Các địa phương trồng được nhiều diện tích ngô như: Xã Cảnh Hóa, Quảng Châu, Quảng Thạch, Phù Hóa, Quảng Phương....

Các diện tích ngô của xã Cảnh Hóa đang chuẩn bị đưa vào thu hoạch, năng suất ước đạt 68 tạ/ha

Nhờ thời tiết thuận lợi, các giống ngô đưa vào trồng phù hợp với chân đất, nên cây ngô phát triển tốt, cho năng suất cao. Qua kiểm tra, đánh giá, năng suất ngô bình quân ước đạt khoảng 52 tạ/héc ta, cao hơn vụ Đông Xuân năm trước 1 tạ, tổng sản lượng đạt trên 1.310 tấn. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục khuyến khích các địa phương chuyển đổi thêm diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, tăng thu nhập kinh tế cho người dân.

                              Thế Lực
                   Đài TT-TH Quảng Trạch