Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

20/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Thứ 3

Ngày

21/4/2020

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

22/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với các đơn vị xây dựng khu Tái định cư

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Họp Hội đồng Kỷ luật huyện

Thứ 5

Ngày

23/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp bàn các giải pháp phát triển KTXH sau dịch Covid-19 (tại tỉnh)

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh, đ/c Thủy: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

24/4/2020

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

25/4/2020

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

26/4/2020

 

Đ/c Thủy trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND