Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

13/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện

Thứ 3

Ngày

14/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

15/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra Khu tái định cư Nhiệt điện Quảng Trạch

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

16/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: - Tiếp công dân;

-   Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

17/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra sản lượng lúa vụ Đông Xuân

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

18/4/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

19/4/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND