Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/4 đến 12/4/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

06/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Hội ý lãnh đạo UBND huyện

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với lãnh đạo Công an huyện

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

07/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Họp trực tuyến BCĐ COVID-19 tỉnh

Thứ 4

Ngày

08/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra cơ sở

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

09/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Chỉ đạo công tác chuẩn bị kết thúc đợt cách ly tập trung lần thứ nhất (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

10/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Đ/c Anh: Chỉ đạo công tác chuẩn bị kết thúc đợt cách ly tập trung lần thứ nhất (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

11/4/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

12/4/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND