Chỉ thị của UBND huyện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 
 Ngày 01/4/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh, trong đó tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các biện pháp cấp bách sau:
1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học và tại nơi công cộng.
Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính giao dịch tại Bộ phận Một cửa của huyện và cấp xã từ ngày 01/4/2020 đến khi có văn bản chỉ đạo mới.
2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Đảng ủy, UBND các xã trên địa bàn huyện căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có phương án bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở trên cơ sở đảm bảo vẫn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Roòn và Chủ tịch UBND các xã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và thực hiện biện pháp cách ly đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020; giao UBND các xã tổ chức giám sát chặt chẽ.
4. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.
5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:
Chỉ đạo các Trạm y tế, Trung tâm Y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong điều trị; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Trạm y tế, Trung tâm y tế huyện.
Báo cáo UBND huyện các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch trên địa bàn huyện trước ngày 06/4/2020.
6. Đồn Biên phòng Roòn kiểm soát chặt chẽ người vào ra tại Cảng Hòn La, tăng cường quản lý đường biển; phối hợp thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tất cả người nhập cảnh, kể cả các trường hợp nhập cảnh trái phép.
7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo tại khu cách ly tập trung; Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì khảo sát, xây dựng phương án khu cách ly tập trung mới trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện quyết định.
8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các các cơ quan chức năng có liên quan để tham mưu phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn huyện.
9. UBND các xã:
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, theo dõi chặt chẽ việc người dân thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn quản lý; thông báo ngay nội dung Chỉ thị này trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
Rà soát, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép về trên địa bàn để đưa vào cách ly tập trung.
10. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thường xuyên tuyên truyền bằng xe loa lưu động trên địa bàn huyện.
11. Trang thông tin điện tử huyện đăng tải các nội dung tại Chỉ thị này.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày; tuân thủ triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết Chỉ thị 02: Tại đây