Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/3 đến 05/4/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

30/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Dạy nghề, tạo việc làm

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3

Ngày

31/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Thanh tra Chính phủ

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã trên địa bàn (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

01/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra công tác xây dựng khu tái định cư Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với các phòng về giải quyết khiếu nại

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

02/4/2020

 

 Lãnh đạo UBND huyện nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương (10/3)

Thứ 6

Ngày

03/4/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở cách ly số 2 (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Thứ 7

Ngày

04/4/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

05/4/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND