Quảng Trạch tiếp nhận công dân từ vùng dịch về khu cách ly tập trung 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, sáng ngày 27/3/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận công dân từ vùng dịch về khu cách ly tập trung theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 27/3/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận 101 công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha lo về khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch. Số công dân trên có 07 người trở về từ nước bạn Lào và 94 người trở về từ Thái Lan, với 56 nam và 45 nữ.

Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch đảm bảo công tác hậu cần cho khu cách ly.

Sau khi tiếp nhận, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Quảng Trạch đã làm các thủ tục để các công dân thực hiện cách ly theo quy định; huy động 30 cán bộ, chiến sỹ thành lập bộ phận phục vụ khu cách ly, bảo đảm cơ sở vật chất, y tế, hậu cần, phục vụ tốt các công dân tại các khu cách ly. Trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các lực lượng Y tế, Biên phòng, Quân đội, Công an, cần phối hợp chặt chẽ với, nắm chắc địa bàn, thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh để tham mưu cho huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

                                               Thế Lực
                                 Đài TT - TH Quảng Trạch