NHCSXH huyện Quảng Trạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020 

Thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội huyện năm 2020, ngay trong những tháng đầu năm, NHCSXH đã tiến hành tập huấn cho ban giảm nghèo cấp xã; trưởng thôn, cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý tổ TK&VV tại 02 xã Quảng Xuân và Quảng Hưng

Với phương thức tập huấn là cầm tay chỉ việc, chú trọng thực hành các biểu mẫu hồ sơ, phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã tập huấn, hướng dẫn nội dung một số chương trình tín dụng chính sách mới triển khai; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; vai trò chức năng nhiệm vụ của ban giảm nghèo, của trưởng thôn xóm trong hoạt động tín dụng chính sách; nhiệm vụ của các hội đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; giải pháp để nâng cao nghiệp vụ cho ban quản lý tổ TK & VV; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn. Học viên được thảo luận, làm các bài tập thực hành nhằm nâng cao khả năng ghi chép hồ sơ, mẫu biểu.

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội tại xã Quảng Hưng 

Tại các buổi giảng, NHCSXH huyện đã bố trí các công cụ hỗ trợ để học viên được tiếp cận nhanh hơn, học viên làm bài tập thực hành nhiều hơn. Ngoài ra các học viên còn được thảo luận, được giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, cách nắm bắt thông tin vay vốn….

Cũng thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nắm được nội dung các chương trình tín dụng chính sách mới và các nội dung mới trong nghiệp vụ cho vay vốn; vai trò, trách nhiệm của tổ chức mạng lưới đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương; giúp cho Ban quản lý tổ TK & VV ghi chép đúng hơn các hồ sơ, biểu mẫu mới, qua đó giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng sử dụng, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương.
Thời gian tới, NHCSXH huyện cũng sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn tại 17/17 xã, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao năm 2020./.
                                    Thu Nga
                              NHCSXH huyện