Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2019 
 >>> Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 486/QĐ-UBND và Danh sách kèm theo