Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Sáng nay, ngày 12/3, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm đại hội điểm. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đậu Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong BTV Huyện ủy; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Nhiệm kỳ qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như: phát triển sản xuất Nông nghiệp gắn với giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả quan trọng; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ, công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới có nhiều tiến bộ; Thực hiện tốt công tác Tài chính -Kế hoạch và tín dụng; Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên - môi trường và công tác Dồn điền đổi thửa, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được tăng cường; Công tác giáo dục và đào tạo, Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông có nhiều tiến bộ; Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo đúng mức. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện được nâng cao; Công tác Văn phòng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của HĐND huyện và UBND huyện.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; Công tác tổ chức xây dựng Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy có nhiều đổi mới. Hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm từ 18-20%; có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, các Chi bộ thuộc đảng bộ đã giới thiệu 35 đảng viên dự bị tham gia học lớp đảng viên mới; 42 quần chúng tham gia lớp đối tượng kết nạp đảng; xét đề nghị kết nạp cho 27 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng và chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc, với 132 đảng viên. Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 9 đồng chí; đồng chí Vũ Thị Mai, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện tiếp tục được tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện khóa IX.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện.

                                    Minh Ánh
                Đài TT - TH Quảng Trạch