Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/3 đến 15/3/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

09/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Thứ 3

Ngày

10/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

11/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp BCĐ bồi thường GPMB đường dây 500KV mạch 3 (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (tại tỉnh)

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 5

Ngày

12/3/2020

 

Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cả ngày)

Thứ 6

Ngày

13/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển dụng Viên chức sự nghiệp

GD-ĐT huyện

Thứ 7

Ngày

14/3/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

15/3/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND