Triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020 

Ngày 5/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Với nhiều hình thức phù hợp, năm 2019, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Trạch đã triển khai có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Trạch đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh tổ quốc cho người dân. Triển khai, duy trì có hiệu quả các mô hình “xứ họ đạo an ninh”, mô hình Tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, “Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự” tại các khu dân cư. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 236 Tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, với trên 3.300 thành viên tham gia. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, năm 2020, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Trạch chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, xây dựng, nhân rộng, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Phó CT UBND huyện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 đã được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch khen thưởng.

                                 Thế Lực
                    Đài TT-TH Quảng Trạch