Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/3 đến 08/3/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

02/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện hội ý đầu tuần

Thứ 3

Ngày

03/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp về Dự án thoát nước và VSMT thị xã Ba Đồn (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

04/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW

Đ/c Anh: Làm việc với phòng Nội vụ, phòng GD-ĐT về công tác chuẩn bị tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với TTPT Quỹ đất và xã Quảng Đông về một số vướng mắc Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

05/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp Ban Chỉ đạo dịch Covid - 19 (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 6

Ngày

06/3/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Họp BCĐ Chương trình MTQG Giảm nghèo

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện Giao ban thường kỳ UBND huyện tháng 02/2020

Thứ 7

Ngày

07/3/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

08/3/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND