Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/02 đến 01/3/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

24/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc với Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục – đào tạo

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần và làm việc với một số phòng, ban, đơn vị

Thứ 3

Ngày

25/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng trường chuẩn Quốc gia (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Thường trực UBKT Tỉnh ủy

Thứ 4

Ngày

26/02/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cốt cán toàn huyện về công tác cán bộ

Chiều

Đ/c Đạt: Họp về thu ngân sách năm 2020 (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

27/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Thăm các cơ sở y tế (theo đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy)

Đ/c Anh: Học tập Nghị quyết tại Huyện ủy

Chiều

Đ/c Đạt: Họp về công tác phát triển quỹ đất (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ 6

Ngày

28/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp về giải ngân vốn đầu tư công (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Kim về Dồn điền đổi thửa

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

29/02/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

01/3/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND