Huyện ủy Quảng Trạch: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 

Ngày 21-2, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ đạt được những kết quả phấn khởi. Có 12/15 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tổng giá trị sản xuất tăng 10,6%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tăng 14 tiêu chí so với năm 2018; xã Quảng Hưng được công nhận xã NTM. Thu ngân sách đạt 166,5 tỷ đồng, vượt 49,5% dự toán. Tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc để bàn giao mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, như Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con, tuyến đường dây 500KV Vũng Áng- Dốc Sỏi,... Văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,9% xuống còn 5,11%. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc. Huyện đã tập trung huyện triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện đã thực hiện tốt các bước hợp nhất xã Quảng Liên và Quảng Trường, nay là xã Liên Trường; tổ chức cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, tiết kiệm.
Năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền hai cấp có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai đúng kế hoạch. Đã có 23/44 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, 90/218 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 5/24 đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội. Việc xây dựng các dự thảo văn kiện được chuẩn bị cơ bản, đúng tiến độ. Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 4; công tác nhân sự, tuyên truyền, công tác bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch.
Qua đánh giá, phân loại, toàn Đảng bộ huyện có 08/44 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn; toàn huyện đã kết nạp 175 đảng viên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn vẫn còn những hạn chế, 3/15 chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa xã hội chưa đạt kế hoạch; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương, lĩnh vực kết quả chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn gặp vướng mắc, chậm tiến độ. Tình trạng vi phạm pháp luật trong sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, xây dựng công trình trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác dồn điền đổi thửa chưa hoàn thành kế hoạch. Nguồn thu ngân sách chưa bền vững. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến chưa tích cực; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn gặp khó khăn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020. Trong đó, Quảng Trạch sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 chưa đạt hoặc đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu đề ra; huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển các ngành kinh tế có tiềm năng và thế mạnh; bảo đảm vững chắc các tiêu chí NTM; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó là phát động các phong trào thi đua, thực hiện các công trình để chào mừng đại hội Đảng các cấp.


Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 08 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015-2019).
                                                         Nguyễn Thanh Định