Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 

Ngày 20/02/2020, cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan Chính quyền huyện.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo Tổng kết hoạt động của cơ quan Chính quyền, Công đoàn cơ quan Chính quyền huyện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan Chính quyền huyện đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Chính quyền huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tổ chức Công đoàn luôn thể hiện vai trò là cơ sở chính trị - xã hội quan trọng của Đảng ủy cơ quan, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền, giữ vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết nội bộ, xung kích đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết của HĐND huyện và các chương trình, kế hoạch của UBND huyện đề ra. Công đoàn cơ quan đã quan tâm và duy trì thường xuyên công tác bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên và người lao động; quan tâm và thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ cho các đoàn viên và người lao động. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo tinh thần vui tươi, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái tham gia rèn luyện sức khỏe, thức hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan.
Về kết quả thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh, huyện biểu dương xét tặng bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở. Công đoàn cơ sở cơ quan đã đạt những thành tích đáng khích lệ, 4/15 tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11/15 tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tất cả 178 đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (18 xuất sắc). Công đoàn cơ quan được Liên đoàn Lao động huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 tổ công đoàn và 01 đoàn viên được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, 03 tổ công đoàn, 03 đoàn viên được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các phòng, ban, đơn vị. Các ý kiến đều nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Chính quyền huyện và Công đoàn cơ quan. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Chính quyền huyện đã đạt được trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cần tập trung cao độ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn nhằm góp phần vào thành tích chung của toàn huyện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực đã ban hành; tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã được HĐND huyện thông qua. Tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan; không ngừng trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh thực hiện NQTW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

                                                        Văn phòng HĐND&UBND