Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/2 đến 23/2/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

17/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội ý Lãnh đạo UBND huyện

Thứ 3

Ngày

18/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy (cả ngày)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Anh: Làm việc với phòng Nội vụ về sắp xếp cán bộ bán chuyên trách cấp xã

Thứ 4

Ngày

19/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Họp giải quyết một số vướng mắc về GPMB tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đ/c Anh: Làm việc với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác tuyển dụng viên chức (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Thứ 5

Ngày

20/02/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Tiếp công dân

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Chính quyền huyện

Thứ 6

Ngày

21/02/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

22/02/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

23/02/2020

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND