Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Ban đaị diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện Quảng Trạch tiến hành hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng BĐDHĐQTNHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.

 Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ban đại diện (BĐD) HĐQT NHCSXH huyện, hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 đã có nhiều bước khởi sắc, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. BĐD-HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản: Chỉ thị số 40- CT/TƯ, ngày 22/11/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 09/04/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chị thị số 32- CT/HU, ngày 01/07/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HĐQT NHCSXH và BĐD-HĐQT NHCSXH cấp trên trong các ngành và các địa phương để triển khai thực hiện.
BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo NHCSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Tích cực chủ động tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động của NHCSXH, đặc biệt là nguồn vốn từ Ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay. Đến 31/12/2019, nguồn vốn cho vay từ ngân sách huyện đạt 2.029 triệu đồng, tăng 600 triệu đồng (+42%) so với đầu năm, đạt 109% kế hoạch NHCSXH tỉnh giao tăng trưởng trong năm 2019 (550 triệu đồng).
Trong năm 2019, huy động vốn đạt 51.265 triệu đồng, đạt 116% KH năm, tăng 13.518 triệu đồng so với đầu năm (+108%). Doanh số cho vay 174.026 triệu đồng, với 4.175lượt hộ vay, với 4.175 lượt hộ vay, bình quân mức vay 41,6 triệu đồng/hộ. Trong đó một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Cho vay hộ nghèo 14.143 triệu đồng với 273 lượt hộ vay; cho vay hộ cận nghèo 43.744 triệu đồng với 856 lượt hộ vay; cho vay hộ mới thoát nghèo 53.947 triệu đồng với 1.047 lượt hộ vay; cho vay hộ XSKD vùng khó khăn 30.734 triệu đồng với 640 lượt hộ vay; Cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 20.827 triệu đồng với 1.052 lượt hộ vay; Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/QĐ-TTg là 1.585 triệu đồng với 64 lượt hộ vay; Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt 705 triệu đồng với 47 lượt hộ vay.
Trong năm, một số xã có doanh số cho vay lớn như: Quảng Châu (23 tỷ đồng), Quảng Hợp (21 tỷ đồng), Quảng Phương (15,8 tỷ đồng), Quảng Kim (14 tỷ đồng), Quảng Thạch (10 tỷ đồng), Quảng Tiến (11 tỷ đồng)…
Doanh số thu nợ 141.504 triệu đồng. Tỷ lệ thu hồi nợ gốc đến hạn: đạt 96,33%. Tổng dư nợ đến 31/12/2019 đạt 460.884 triệu đồng, tăng so với đầu năm 32.042 triệu đồng (+7,47%), đạt 99,7% KH giao. Thực hiện tốt công tác xử lý nợ, nợ quá hạn 0,24% so tổng dư nợ. Công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra kiểm soát, đào tạo tập huấn thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, cần triển khai nhiều giải pháp pháp tích cực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 như: Phấn đấu đạt tăng trưởng dư nợ trên 7%. Giải ngân các chỉ tiêu được giao đạt hiệu suất sử dụng vốn trên 99%. Thu lãi đạt trên 100%. Vận động tiết kiệm dân cư trên 95% thành viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu giao. Phấn đấu không có Tổ TK&VV yếu và trung bình. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng CSXH trên các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra.

                              THU NGA
                         NHCSXH huyện