Phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2019 
 >>> Xem thông tin chi tiết tại đây: Quyết định số 215/QĐ-UBND