Đồng chí Trần Xuân Vinh làm việc với huyện Quảng Trạch về hợp nhất xã và công tác chuẩn bị đại hội điểm xã Quảng Lưu 

 Ngày 06/02/2020, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch, về công tác hợp nhất hai xã Quảng Trường và Quảng Liên và công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ xã Quảng Lưu.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, cùng các đồng chí trong đoàn đã về tận cơ sở để nắm tình hình công tác chuẩn bị của các địa phương, tại đây, lãnh đạo xã Quảng Liên và xã Quảng Trường đã báo tình hình đời sống sản xuất của nhân dân, công tác chuẩn bị hợp nhất xã Liên Trường, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, việc tinh giản biên chế sau khi hợp nhất hai đơn vị hành chính.
Tại xã Quảng Lưu, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các bước theo đúng quy trình, đã hoàn thành việc đại hội các Chi bộ trực thuộc, hiện đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị, hoàn thành các thủ tục để tiến hành đại hội điểm vào khoảng thời gian giữa tháng 3/2020.

Đ/c Trần Xuân Vinh, UVBTV TU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch

Làm việc với Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện cần tập trung hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng quy trình để sớm tổ chức lễ công bố hợp nhất hai xã Quảng Trường và Quảng Liên thành xã Liên Trường, theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 826/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình thực hiện việc hợp nhất hai xã phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, việc thực hiện công tác nhân sự, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức phải thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, đúng với các Quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, năng lực công tác, để sau khi đi vào hoạt động, bộ máy của xã Liên Trường phải thật sự hiệu quả, hiệu lực. Đối với các cán bộ dôi dư sau hợp nhất, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu, các ban, ngành, chức năng cần nghiên cứu kỹ các chính sách của Đảng và Nhà nước để giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư hợp lý, hợp tình, không để cá nhân bị thiệt thòi. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện hợp nhất hai xã và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, phải đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, ổn định đời sống của người dân.
                                 Thế Lực
                       Đài TT - TH Quảng Trạch