Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2019 
1. Thời gian:

- Lễ khai mạc: Vào lúc 13h00, ngày 07/02/2020

- Tổ chức phỏng vấn: Vào lúc 13h30, ngày 07/02/2020 (Thứ 6)

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch (Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Lưu ý: Thí sinh khi đi phỏng vấn mang theo CMND hoặc thẻ Căn cước để thay thế cho thẻ thí sinh.

* Thông báo này thay thế cho Thông báo số 05/TB-UBND ngày 17/01/2020 và Thông báo số 07/TB-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Quảng Trạch.

>>> Xem thông tin chi tiết tại đây: Thông báo số 10/TB-UBND