Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2019 
 Xem thông tin chi tiết tại đây: Quyết định số 167/QĐ-UBNDDanh sách thí sinh tham gia phỏng vấn (phòng phỏng vấn)