Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 20/1 đến ngày 25/1/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 25/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

20/01/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

21/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự trao quà Tết tại xã Quảng Tiến

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

22/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Xuân

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

23/01/2020

 

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Trực Tết tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

24/01/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Trực Tết tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

25/01/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Huyên: Trực Tết tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND